vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh thu ngành hoa cao nhất trong tất cả các loại cây trồng

2020-05-28 12:49
Doanh thu trên mỗi ha của ngành hoa cao nhất trong tất cả các loại cây trồng, cao gấp 12 lần, thậm chí cao gấp 20 lần.

Xem thêm: vov.0013501-gnort-yac-iaol-cac-ac-tat-gnort-tahn-oac-aoh-hnagn-uht-hnaod/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Doanh thu ngành hoa cao nhất trong tất cả các loại cây trồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools