vĐồng tin tức tài chính 365

Dự thi tốt nghiệp THPT, không lo việc chưa có CCCD

2021-05-02 11:57

Con tôi sẽ thi tốt nghiệp trung hộ phổ thông (THPT) vào kỳ thi năm nay tại TP.HCM. Đầu tháng 4 tôi có dẫn con đi làm thẻ CCCD gắn chip. Tuy nhiên, đến nay con tôi vẫn chưa được cấp thẻ.

Xin hỏi, nếu đến thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp mà con tôi chưa có thẻ CCCD thì có được dự thi hay không?

Bạn đọc Trần Quỳnh (Tân Phú, TP.HCM)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 14 Quy chế dự thi tốt nghiệp THPT được ban hành kèm theo Thông tư 15/2020, thí sinh có trách nhiệm xuất trình thẻ CMND hoặc thẻ CCCD (gọi chung là CCCD) tại phòng thi.

Điểm i Điều 2 Phụ lục 2 Công văn 1318 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 nêu rõ, khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có CCCD. Các Cơ sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có CCCD trước khi nộp phiếu đăng ký dự thi.

Như vậy, thẻ CCCD là một loại giấy tờ bắt buộc thí sinh phải có khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

Hiện nay, nhiều công dân vẫn đang trong thời gian chờ cấp CCCD hoặc chưa tiến hành thủ tục cấp CCCD. Điều này, làm nhiều thí sinh và phụ huynh lo lắng việc con em chưa được cấp CCCD sẽ không thể dự thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, cũng theo Điểm i Điều 2 Phụ lục 2 Công văn 1318, trường hợp thí sinh không có CCCD thì Phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT) sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Như vậy, chị Quỳnh có thể an tâm nếu con chị chưa có thẻ CCCD thì vẫn được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Xem thêm: lmth.589189-dccc-oc-auhc-ceiv-ol-gnohk-tpht-peihgn-tot-iht-ud/ioh-noum-iot/cod-nab/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dự thi tốt nghiệp THPT, không lo việc chưa có CCCD”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools