vĐồng tin tức tài chính 365

VASEP kiến nghị TP.HCM không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển

2021-05-13 18:30
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) kiến nghị TP.HCM xem xét về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển.

Xem thêm: lmth.2103831-neib-gnac-gnat-ah-gnud-us-ihp-uht-gnohk-mchpt-ihgn-neik-pesav/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“VASEP kiến nghị TP.HCM không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools