vĐồng tin tức tài chính 365

Phòng chống tội phạm mua bán người - Hiệu quả từ Câu lạc bộ trẻ em tại Mường Chà, Điện Biên

2022-06-07 11:37
Mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Câu lạc bộ là các em có cơ hội được trao đổi, chia sẻ về các kỹ năng để bảo vệ và phát triển bản thân.


Trước thực trạng của nạn mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại các địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các Tổ chức phi chính phủ triển khai “Dự án phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên” trên địa bàn 2 huyện Mường Chà và Tuần Giáo, giai đoạn 2020-2023. Trong 2 năm qua, trên địa bàn huyện Mường Chà đã thành lập được 03 Câu lạc bộ trẻ em tại trường THCS và 06 bản thuộc các xã Huổi Lèng, Sa Lông và Hừa Ngài cho gần 200 trẻ nòng cốt, trong đó, hơn 2/3 là trẻ em gái.

Xem thêm: 81913=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phòng chống tội phạm mua bán người - Hiệu quả từ Câu lạc bộ trẻ em tại Mường Chà, Điện Biên”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools