vĐồng tin tức tài chính 365

Long An: Đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu và tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

2022-06-07 11:37

Vừa qua, Công an tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác làm sạch dữ liệu và tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, cho biết: Đến giữa tháng 4/2022, đã có 15/15 đơn vị cấp huyện, 188/188 đơn vị cấp xã và 997/997 ấp, khu phố thành lập các Tổ công tác triển khai Đề án 06. Trong lực lượng Công an tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 ở Công an tỉnh và 15/15 đơn vị Công an cấp huyện.

Công an tỉnh đã phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế và Công an cấp xã phối hợp rà soát, xác thực thông tin để phục vụ cho công tác tiêm chủng văcxin phòng bệnh Covid-19 đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi (đến nay, đã xác thực cung cấp thông tin cho 117.147 trường hợp); phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân có gắn chip (đến nay có 19/26 cơ sở y tế đã sử dụng thẻ CCCD trong khám, chữa bệnh và ghi nhận 7.964 người dân đã dân sử dụng thẻ CCCD để khám chữa bệnh).

Toàn cảnh Hội nghị

 

Toàn tỉnh hiện có 19/25 dịch vụ thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ đã được triển khai thực hiện trên cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và hệ thống của Bộ, ngành. Còn 06 thủ tục (thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD; cấp lại, đổi thẻ CCCD; cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông (Công an tỉnh); giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Bảo hiểm xã hội tỉnh) đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện trong tháng 6/2022.

Riêng trong lực lượng Công an có 06/11 dịch vụ công (trong 25 dịch vụ công thiết yếu) đang triển khai thực hiện gồm: lĩnh vực cư trú (từ ngày 01/7/2021 đến nay, đã tiếp nhận qua cổng dịch vụ công 1.932 hồ sơ thường trú, 771 hồ sơ tạm trú, 23.583 hồ sơ lưu trú). Kết quả triển khai thực hiện 15 thủ tục thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên cổng dịch vụ công Bộ Công an (đã tiếp nhận 17 hồ sơ, đã trả kết quả trực tiếp 11 hồ sơ và trả lại 05 hồ sơ do sai thủ tục đề nghị).

Từ ngày 21/5/2022, Công an tỉnh triển khai công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện, cấp xã cho tổ chức, cá nhân thường trú tại địa phương (đã tiếp nhận đăng ký xe 776 mô tô tại Công an cấp xã, 166 xe ô tô tại Công an cấp huyện).

Trong công tác làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong năm 2021, Công an các địa phương đã tập trung quyết liệt, huy động nguồn lực, phương tiện chỉ đạo Công an cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu trên hệ thống. Nhiều nội dung đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao, góp phần quan trọng thúc đẩy sự thành công của việc triển khai Đề án 06 trong năm 2022 nói chung cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài ngành nói riêng.

Về kết quả cấp căn cước công dân, đến nay đã thu nhận hơn 1,3 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân; 54.258 tài khoản định danh điện tử. Trong đó, đã thu nhận 21.351/31.896 tài khoản định danh điện tử cho công dân sinh năm 2004 và 2007.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Long An tiếp tục tập trung toàn lực, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện các giải pháp cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh năm 2022; thường xuyên cập nhật thông tin dân cư trên hệ thống và hồ sơ sổ sách để đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống; 100% công dân đều được thông báo đầy đủ mã số định danh cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, đặc biệt, việc triển khai thực hiện các thủ tục do ngành Công an thực hiện trên các lĩnh vực cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy, giao thông…
 

Xem thêm: 71913=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Long An: Đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu và tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools