vĐồng tin tức tài chính 365

Công an Sơn La triển khai mô hình “Mỗi Đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã”

2022-06-07 11:37

Xuất phát từ đặc điểm tỉnh Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, lực lượng Công an xã tại các huyện trong quá trình sinh hoạt, làm việc còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Trước tình hình trên, Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá và triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện mô hình “Mỗi Đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” tại 24 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thăm, tặng quà tại xã biên giới Chiềng Tương, huyện Yên Châu


Trong đó, tập trung vào các mặt công tác trọng tâm như: Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ lực lượng Công an xã nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, kỹ năng xử lý, giải quyết tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa bàn; quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; giải quyết tin báo tố giác tội phạm…

Tham gia hướng dẫn xây dựng chi bộ, lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương, định hướng lớn của tỉnh, huyện liên quan đến các địa bàn Công an xã phụ trách; Chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã cùng các lực lượng ở cơ sở tham mưu xây dựng, củng cố hoạt động chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương,…

Trong năm 2022 Công an tỉnh Sơn La thí điểm lựa chọn và triển khai tại 24 Công an xã và nhân rộng mô hình đến Công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2023.

 

Xem thêm: 61913=DImetI?lmth.32-gnouhp-aid-auc-gnod-taoh/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công an Sơn La triển khai mô hình “Mỗi Đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã””0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools