vĐồng tin tức tài chính 365

Vicostone (VCS) chi 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2023, tỷ lệ 20%

2023-06-08 04:51

Như vậy, với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ phải chi 320 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 26/6/2023.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ là 60% bằng tiền mặt. Năm nay, Vicostone dự kiến chi trả tối thiểu cổ tức 20%.

Đồng thời, tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, VCS cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 5.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng.

Kịch bản 2: Trong điều kiện các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội tác động không thuận lợi, nằm ngoài những dự tính của Công ty, doanh thu dự kiến ở mức 4.713 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 mới công bố, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% so với cùng kỳ xuống mức 1.034 tỷ đồng, nguyên nhân do số lượng thành phẩm, hàng hóa giảm.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của Vicostone đạt 225 tỷ đồng, giảm 49%; lợi nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức lợi nhuận ròng thấp nhất mà VCS ghi nhận trong vòng gần 6 năm, kể từ sau quý I/2017.

Theo giải trình của Vicostone, kết quả kinh doanh “đi xuống” có nguyên nhân do lạm phát tiếp tục gia tăng, làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lãi suất vay vẫn ở mức cao, chi phí nguyên vật liệu tăng nên lĩnh vực bất động sản và xây dựng bị ảnh hưởng.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản Vicostone đạt 6.653 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 2.652 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và tương đương 40% tổng tài sản. Đồng thời, công ty đang trích dự phòng giảm hàng tồn kho gần 17 tỷ đồng.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 17,55% và 16,98% các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra theo kịch bản 1; trong khi hoàn thành 21,94% và 21,23% các kế hoạch đề ra trong kịch bản 2.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu VCS nhích nhẹ 0,52% lên mức 58.300 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây đạt 0,18 triệu đơn vị/phiên.

Xem thêm: lmth.792323tsop-02-el-yt-32021-tod-cut-oc-gnu-mat-gnod-yt-023-ihc-scv-enotsociv/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Vicostone (VCS) chi 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2023, tỷ lệ 20%”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools