vĐồng tin tức tài chính 365

Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở Quảng Bình

2020-06-04 07:48
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình chiều 3/6 đã công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ.

Xem thêm: lmth.800033-hnib-gnauq-o-oad-hnal-irt-iv-ueihn-meihn-ob-gnod-ueid/us-nahn/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở Quảng Bình”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools