vĐồng tin tức tài chính 365

Vợ chồng trẻ tích lũy 5 năm có 1,4 tỷ xây nhà ở Sài Gòn, chỉ nợ 380 triệu

2020-06-04 11:18
Không có sẵn tiền, chỉ nhờ có kế hoạch tích lũy để mua nhà đúng với thu nhập mà vợ chồng trẻ Trần Thị Ánh ở Bình Dương sau 5 năm tiết kiệm đã sắp có căn nhà 3 tầng kiên cố để ở.

Xem thêm: lmth.463244-n-ueirt-083-on-ihc-nog-ias-o-ahn-yax-yt-41-oc-man-5-yul-hcit-ert-gnohc-ov/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Vợ chồng trẻ tích lũy 5 năm có 1,4 tỷ xây nhà ở Sài Gòn, chỉ nợ 380 triệu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools