vĐồng tin tức tài chính 365

Thị trường văn phòng Đông Nam Á: Khách thuê đang thận trọng

2020-06-05 07:42
(ĐTCK) Báo cáo mới đây về thị trường văn phòng của JLL cho thấy, dưới tác động xấu từ Covid-19, các khách thuê đang nhận được nhiều hơn các điều khoản có lợi từ sự hỗ trợ của các chủ đầu tư.

Xem thêm: lmth.090242-gnort-naht-gnad-euht-hcahk-a-man-gnod-gnohp-nav-gnourt-iht/nas-gnod-tab/nv.naohkgnuhchnahnnit.sdb

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thị trường văn phòng Đông Nam Á: Khách thuê đang thận trọng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools