vĐồng tin tức tài chính 365

Lượng tiền giả bị phát hiện và thu giữ trên địa bàn TP.HCM giảm 20 lần

2020-06-05 07:42
(ĐTCK) Số liệu trên vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM đưa ra.

Xem thêm: lmth.981033-nal-02-maig-mchpt-nab-aid-nert-uig-uht-av-neih-tahp-ib-aig-neit-gnoul/taul-pahp/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Lượng tiền giả bị phát hiện và thu giữ trên địa bàn TP.HCM giảm 20 lần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools