vĐồng tin tức tài chính 365

Công ty Viglacera (VGC) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 22,7% trong năm 2020

2020-06-05 07:42
(ĐTCK) Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Mã chứng khoán: VGC - sàn HOSE) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2020, đại hội dự kiến tổ chức ngày 19/6/2020.

Xem thêm: lmth.271033-0202-man-gnort-722-maig-euht-court-nauhn-iol-hcaoh-ek-tad-cgv-arecalgiv-yt-gnoc/peihgn-hnaod/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Công ty Viglacera (VGC) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 22,7% trong năm 2020”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools