vĐồng tin tức tài chính 365

ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Eurozone

2020-06-05 07:42
Do các biện pháp phong tỏa làm gián đoạn nguồn cung và giảm nhu cầu trong những tháng vừa qua, tăng trưởng kinh tế Eurozone sẽ giảm mạnh ở mức 8,7% trong năm 2020.

Xem thêm: lmth.781033-enozorue-cuv-uhk-auc-et-hnik-gnourt-gnat-oab-ud-ah-bce/et-couq/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Eurozone”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools