vĐồng tin tức tài chính 365

Giá vàng ngày 7.6.2020: Vẫn ‘neo’ gần 49 triệu đồng/lượng

2020-06-07 08:57
Giá vàng ngày 7.6 trong nước chốt tuần liên tục đi xuống nhưng vẫn đứng ở mức cao.

Xem thêm: lmth.7164321-gnoulgnod-ueirt-94-nag-oen-nav-020267-yagn-gnav-aig/hnaod-hnik-hnihc-iat/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá vàng ngày 7.6.2020: Vẫn ‘neo’ gần 49 triệu đồng/lượng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools