vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều học viên cai nghiện đánh nhau đến nhập viện

2020-06-07 08:40
Do mâu thuẫn nên nhiều học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy (thuộc Sở LĐ-TB&XH) Tiền Giang đã xảy ra vụ xô xát, 17 học viên trốn trại và nhiều học viên bị thương phải nhập viện.

Xem thêm: lmth.630874a-neiv-pahn-ned-uahn-hnad-neihgn-iac-neiv-coh-ueihn/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều học viên cai nghiện đánh nhau đến nhập viện”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools