vĐồng tin tức tài chính 365

Giá USD xuống thấp nhất 2 tháng

2020-06-10 10:43

Mỗi USD ngân hàng sáng nay giảm 40 đồng so với sáng hôm qua, xuống 23.280 đồng, mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. 

Xem thêm: lmth.1323114-gnaht-2-tahn-paht-gnoux-dsu-aig/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá USD xuống thấp nhất 2 tháng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools