vĐồng tin tức tài chính 365

Lương 4 triệu, cô kế toán có nghề tay trái thu nhập gấp 2-3 lương chính

2020-06-10 10:41
Vừa làm kế toán tại một doanh nghiệp, nhờ tự mày mò, người phụ nữ này đã bập bẹ kinh doanh yến sào, trà mãng cầu Sóc Trăng để tăng thu nhập.

Xem thêm: lmth.200344-n-hnihc-gnoul-32-pag-pahn-uht-iart-yat-ehgn-oc-naot-ek-oc-ueirt-4-gnoul/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Lương 4 triệu, cô kế toán có nghề tay trái thu nhập gấp 2-3 lương chính”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools