vĐồng tin tức tài chính 365

Giá vàng hôm nay 10/6: Giá tăng vọt, phá vỡ xu hướng giảm

2020-06-10 10:40
Giá vàng hôm nay 10/6 trên thị trường thế giới tăng vọt và qua đó phá vỡ xu hướng giảm mới hình thành vào cuối tuần trước. Sự điều chỉnh giảm của đa phần các TTCK thế giới là yếu tố tích cực đối với vàng.

Xem thêm: lmth.800344-n-maig-gnouh-ux-ov-ahp-tov-gnat-aig-601-yan-moh-gnav-aig/gnourt-iht/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Thị trường

“Giá vàng hôm nay 10/6: Giá tăng vọt, phá vỡ xu hướng giảm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools