vĐồng tin tức tài chính 365

Chuẩn bị cho cơ hội hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ sau Covid-19

2020-06-12 20:30
Thị trường Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng với doanh nghiệp Ấn Độ vốn có thế mạnh trong các lĩnh vực dược phẩm, thép và nông nghiệp.

Xem thêm: vov.0819501-91divoc-uas-od-na-man-teiv-et-hnik-cat-poh-ioh-oc-ohc-ib-nauhc/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chuẩn bị cho cơ hội hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ sau Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools