vĐồng tin tức tài chính 365

Các hãng hàng không dự kiến khai thác đường bay quốc tế trong tháng 7

2020-06-12 20:30
Các hãng hàng không đã sẵn sàng mở lại đường bay quốc tế bất kể lúc nào khi được Chính phủ đồng ý, từng bước gượng dậy sau đại dịch Covid-19.

Xem thêm: vov.4719501-7-gnaht-gnort-et-couq-yab-gnoud-caht-iahk-neik-ud-gnohk-gnah-gnah-cac/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Các hãng hàng không dự kiến khai thác đường bay quốc tế trong tháng 7”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools