vĐồng tin tức tài chính 365

Gia đình trẻ hối hận, mất nửa tỷ đồng khi quyết định mua tập thể cũ

2020-06-12 20:36
Nhiều người coi việc mua nhà ở những khu tập thể cũ là một kênh đầu tư để hy vọng khi cải tạo hoặc xây mới, có thể đổi được sang căn hộ đẹp hơn mà vẫn ở vị trí này.

Xem thêm: lmth.572344-n-uc-eht-pat-aum-hnid-teyuq-ihk-gnod-yt-aun-tam-nah-ioh-ert-hnid-aig/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Gia đình trẻ hối hận, mất nửa tỷ đồng khi quyết định mua tập thể cũ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools