vĐồng tin tức tài chính 365

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, cựu nhân viên phần mềm chia sẻ: "Tuyệt đối không lãng phí tiền vào 4 thứ quen thuộc này!"

2020-06-12 20:42
Nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, cựu nhân viên phần mềm chia sẻ: Nghỉ hưu ở tuổi 35, cựu nhân viên phần mềm Steve Adcock chia sẻ rằng con đường đi đến quyết định này không hề dễ dàng. Vợ chồng anh luôn đưa ra những giới hạn trong việc chi tiêu hàng năm và đầu tư nhiều tiền vào thị trường chứng khoán. Phần lớn hiệu quả tiết kiệm đến từ việc cắt giảm chi tiêu.

Xem thêm: nhc.16233456101600202-yan-couht-neuq-uht-4-oav-neit-ihp-gnal-gnohk-iod-teyut-es-aihc-mem-nahp-neiv-nahn-uuc-53-iout-o-mos-uuh-ihgn/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, cựu nhân viên phần mềm chia sẻ: "Tuyệt đối không lãng phí tiền vào 4 thứ quen thuộc này!"”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools