vĐồng tin tức tài chính 365

Phi công học lái xe tải, sửa bể bơi mùa dịch

2020-06-17 15:32

Không thể lái máy bay vì Covid-19, nhiều phi công tại Mỹ và Anh phải tìm đủ việc làm thêm để có thu nhập.

Xem thêm: lmth.1396114-hcid-aum-iob-eb-aus-iat-ex-ial-coh-gnoc-ihp/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phi công học lái xe tải, sửa bể bơi mùa dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools