vĐồng tin tức tài chính 365

Chàng trai Hải Phòng nuôi chim "phong thủy", chỉ bán lông đuôi đã kiếm bộn tiền

2020-06-17 15:30
Trên diện tích 900 m2, anh Trần Văn Dũng, xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đầu tư chuồng trại nuôi chim công, đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xem thêm: lmth.548344-n-neit-nob-meik-ad-ioud-gnol-nab-ihc-yuht-gnohp-mihc-ioun-gnohp-iah-iart-gnahc/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Chàng trai Hải Phòng nuôi chim "phong thủy", chỉ bán lông đuôi đã kiếm bộn tiền”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools