vĐồng tin tức tài chính 365

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: GĐ Công an Điện Biên nói về nghi vấn bức cung

2020-06-17 15:20
Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có những trao đổi bên hành lang Quốc hộ

Xem thêm: odl.402318-gnuc-cub-nav-ihgn-ev-ion-neib-neid-na-gnoc-dg-ag-oaig-hnis-un-iah-tas-uv/taul-pahp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vụ sát hại nữ sinh giao gà: GĐ Công an Điện Biên nói về nghi vấn bức cung”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools