vĐồng tin tức tài chính 365

Loại bỏ phương pháp định giá thặng dư sẽ dẫn đến việc định giá thận trọng hơn

2023-08-05 17:01
(ĐTCK) Đây là nhận định của ông Troy Griffiths, Phó giám đốc Điều hành Savills Việt Nam về vai trò của phương pháp thặng dự trong định giá đất.

Xem thêm: lmth.251723tsop-noh-gnort-naht-aig-hnid-ceiv-ned-nad-es-ud-gnaht-aig-hnid-pahp-gnouhp-ob-iaol/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Loại bỏ phương pháp định giá thặng dư sẽ dẫn đến việc định giá thận trọng hơn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools