vĐồng tin tức tài chính 365

Người đàn ông bị người yêu đâm thủng tim phổi do mâu thuẫn tình cảm

2020-06-18 10:41
Bác sĩ cho biết, vết thương của bệnh nhân do bắt nguồn từ việc xảy ra mâu thuẫn với người yêu.

Xem thêm: vov.8701601-mac-hnit-nauht-uam-od-iohp-mit-gnuht-mad-uey-iougn-ib-gno-nad-iougn/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Người đàn ông bị người yêu đâm thủng tim phổi do mâu thuẫn tình cảm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools