vĐồng tin tức tài chính 365

Thuê nhà 1,5 triệu tốn 600 ngàn tiền điện/tháng, 'ác mộng' của vợ chồng trẻ

2020-06-18 10:48
Nhờ lời rủ từ một người bạn mà gia đình anh Duy chị Duyên (Nam Định) đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên giá điện cao trong những năm tháng đi thuê trọ.

Xem thêm: lmth.619344-n-ert-gnohc-ov-auc-gnom-ca-gnahtneid-neit-nagn-006-not-ueirt-51-ahn-euht/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Thuê nhà 1,5 triệu tốn 600 ngàn tiền điện/tháng, 'ác mộng' của vợ chồng trẻ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools