vĐồng tin tức tài chính 365

Hiệp định EVFTA: Hàng hóa và dịch vụ cũng được hưởng lợi

2020-06-19 07:51
Hiệp định EVFTA có tác động tới cả nền kinh tế nói chung, giúp nâng cao đời sống của người dân đồng thời bảo vệ môi trường sống.

Xem thêm: vov.6341601-iol-gnouh-coud-gnuc-uv-hcid-av-aoh-gnah-atfve-hnid-peih/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hiệp định EVFTA: Hàng hóa và dịch vụ cũng được hưởng lợi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools