vĐồng tin tức tài chính 365

Tỷ phú 15 vạn quả bưởi, cuộc đổi đời anh sinh viên bán kem dạo

2020-06-19 07:57
Thay đổi quá trình thụ phấn để “ép” cây bưởi Diễn cho 15 vạn quả thành công, chàng sinh viên bán kem dạo năm xưa nay thành nông dân tỷ phú.

Xem thêm: lmth.310444-n-oad-mek-nab-neiv-hnis-hna-iod-iod-couc-ioub-auq-nav-51-uhp-yt/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Tỷ phú 15 vạn quả bưởi, cuộc đổi đời anh sinh viên bán kem dạo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools