vĐồng tin tức tài chính 365

Châu Âu tìm cách ngăn Trung Quốc thâu tóm sau dịch

2020-06-19 07:59

Châu Âu đang tăng hàng rào pháp lý để ngăn cản làn sóng thâu tóm của các công ty được Bắc Kinh hậu thuẫn sau dịch.

Xem thêm: lmth.6757114-hcid-uas-mot-uaht-couq-gnurt-nagn-hcac-mit-ua-uahc/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Châu Âu tìm cách ngăn Trung Quốc thâu tóm sau dịch”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools