vĐồng tin tức tài chính 365

Đầu tư tiền tỷ thuê nhà trên giấy ở khu trung tâm

2020-06-26 06:22

Vì thích có nhà ở quận 1 nhưng giá đắt đỏ, anh Hà sẵn sàng đầu tư 1,8 tỷ đồng để thuê căn hộ "trên giấy" với thời hạn 50 năm. 

Xem thêm: lmth.3480214-mat-gnurt-uhk-o-yaig-nert-ahn-euht-yt-neit-ut-uad/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đầu tư tiền tỷ thuê nhà trên giấy ở khu trung tâm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools