vĐồng tin tức tài chính 365

Tân Hiệp Phát nặng lòng với công tác xã hội

2020-06-26 06:31
(ĐTCK) “Giúp người là giúp mình, xã hội phát triển, doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững và ngày càng thịnh vượng”, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương chia sẻ.

Xem thêm: lmth.069233-ioh-ax-cat-gnoc-iov-gnol-gnan-tahp-peih-nat/peihgn-hnaod-gnod-neyuhc/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tân Hiệp Phát nặng lòng với công tác xã hội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools