vĐồng tin tức tài chính 365

Mua được 2 ngôi nhà với 20 triệu đồng vốn nhờ tư duy không giống số đông

2020-06-26 14:36
Dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ quanh quẩn mức hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nhờ một chút liều lĩnh và tư duy không giống số đông mà chị Ân, anh Toản đã sở hữu cho mình hai ngôi nhà tại Hà Nội.

Xem thêm: lmth.338444-n-gnod-os-gnoig-gnohk-yud-ut-ohn-nov-gnod-ueirt-02-iov-ahn-iogn-2-coud-aum/uaig-mal/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:Làm giàu

“Mua được 2 ngôi nhà với 20 triệu đồng vốn nhờ tư duy không giống số đông”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools