vĐồng tin tức tài chính 365

Pha xử lý 'đi vào lòng đất' của chính phủ Mỹ: Gửi nhầm 1,4 tỷ USD hỗ trợ Covid-19 cho người đã chết

2020-06-26 14:42
Pha xử lý 'đi vào lòng đất' của chính phủ Mỹ: Gửi nhầm 1,4 tỷ USD hỗ trợ Covid-19 cho người đã chếtSự nhầm lẫn này được phát hiện trong chiến dịch đánh giá quy mô lớn về phản ứng của chính phủ liên bang đối với đại dịch Covid-19 của Cơ quan giải trình trách nhiệm chính phủ Mỹ (GAO).

Xem thêm: nhc.36293953162600202-tehc-ad-iougn-ohc-91-divoc-ort-oh-dsu-yt-41-mahn-iug-ym-uhp-hnihc-auc-tad-gnol-oav-id-yl-ux-ahp/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Pha xử lý 'đi vào lòng đất' của chính phủ Mỹ: Gửi nhầm 1,4 tỷ USD hỗ trợ Covid-19 cho người đã chết”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools