vĐồng tin tức tài chính 365

Khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới đẻ xuống hố ga ở Hà Nội

2020-06-30 11:51
TTO - Phạm Thị Thành bị Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội khởi tố vì hành vi vứt bỏ con mới đẻ xuống hố ga khiến cháu bé qua đời sau 20 ngày được điều trị tại bệnh viện.

Xem thêm: mth.76041840103600202-ion-ah-o-ag-oh-gnoux-ed-iom-noc-ob-tuv-em-iougn-ot-iohk/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới đẻ xuống hố ga ở Hà Nội”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools