vĐồng tin tức tài chính 365

Quyền Chủ tịch Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng: 'Lời cảm ơn không bao giờ là đủ'

2019-06-03 11:40
Quyền Chủ tịch Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng: 'Lời cảm ơn không bao giờ là đủ' Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Quyền Chủ tịch Tập đoàn Viettel phát biểu rằng lời cảm ơn thiết thực nhất là “hành động và tạo nên điều gì”.

Xem thêm: lmth.882874d-ud-al-oig-oab-gnohk-no-mac-iol-gnud-gnad-el-letteiv-naod-pat-hcit-uhc-neyuq/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Kinh tế

“Quyền Chủ tịch Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng: 'Lời cảm ơn không bao giờ là đủ'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools