vĐồng tin tức tài chính 365

Dầu khí: Những điều trăn trở

2019-06-03 11:40
Dầu khí: Những điều trăn trở Hơn lúc nào hết, ngành dầu khí cần sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới có nhiều biến động.

Xem thêm: lmth.691874d-ort-nart-ueid-gnuhn-ihk-uad/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Doanh nghiệp - Doanh nhân

“Dầu khí: Những điều trăn trở”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools