vĐồng tin tức tài chính 365

Phát hiện vật nghi lựu đạn ở Khu công nghệ cao tại TP.HCM

2019-06-24 11:40
Phát hiện vật nghi lựu đạn ở Khu công nghệ cao tại TP.HCM Nhiều người dân sợ hãi khi phát hiện vật giống lựu đạn nằm lăn lóc ven đường ở khu vực Khu công nghệ cao Quận 9.

Xem thêm: lmth.505284d-mchpt-iat-oac-ehgn-gnoc-uhk-o-nad-uul-ihgn-tav-neih-tahp/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Xã hội

“Phát hiện vật nghi lựu đạn ở Khu công nghệ cao tại TP.HCM”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools