vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ trưởng GD&ĐT nhắc giám thị lưu ý thiết bị công nghệ gian lận thi cử

2019-06-24 11:40
Bộ trưởng GD&ĐT nhắc giám thị lưu ý thiết bị công nghệ gian lận thi cử Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ lưu ý giám thị cần chú ý các thiết bị công nghệ cao tinh vi, tránh để thí sinh đưa vào phòng thi rồi mới xử lý sẽ rất phức tạp.

Xem thêm: lmth.225284d-uc-iht-nal-naig-ehgn-gnoc-ib-teiht-y-uul-iht-maig-cahn-tddg-gnourt-ob/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Giáo dục

“Bộ trưởng GD&ĐT nhắc giám thị lưu ý thiết bị công nghệ gian lận thi cử”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools