vĐồng tin tức tài chính 365

FrieslandCampina hoàn thành giai đoạn khảo sát trong Chương trình SEANUTS II

2021-06-19 10:06
FrieslandCampina hoàn thành giai đoạn khảo sát trong Chương trình SEANUTS II - Ảnh 1.

Phỏng vấn phụ huynh và học sinh để tìm hiểu về khẩu phần ăn, thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và vận động

Hơn 13.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 12 tuổi của 4 nước đã tham gia vào chương trình khảo sát này.

Quy trình khảo sát SEANUTS bao gồm bốn bước quan trọng là (1) kiểm tra các chỉ số cơ thể và vận động, (2) phỏng vấn phụ huynh và trẻ em về thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và vận động, (3) phỏng vấn về khẩu phần ăn hàng ngày và (4) kiểm tra các chỉ số sinh hóa bao gồm cả thời lượng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Trước đó, phiên bản khảo sát đầu tiên được thực hiện từ năm 2010 đến 2013 cũng dưới sự hợp tác với Viện Dinh Dưỡng quốc gia, kết quả phân tích từ SEANUTS I cho thấy "nạn đói tiềm ẩn" ở trẻ nhỏ trong khu vực.

Thuật ngữ "nạn đói tiềm ẩn" dùng để chỉ tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng gồm những vitamin và chất khoáng mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng không thể thiếu được

Kết quả của SEANUTS I đã được áp dụng thành công trong các chương trình như "Uống sữa, Vận động, Khỏe mạnh" và Sữa học đường. Những kết quả đạt được qua khảo sát SEANUT I đã được sử dụng để cải tiến nhiều dòng sản phẩm của FrieslandCampina.

Xem thêm: mth.98112927181601202-ii-stunaes-hnirt-gnouhc-gnort-tas-oahk-naod-iaig-hnaht-naoh-anipmacdnalseirf/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“FrieslandCampina hoàn thành giai đoạn khảo sát trong Chương trình SEANUTS II”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools