vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa ban hành có gì đáng chú ý?

2021-06-19 09:49
Đáng chú ý, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội khuyến cáo cá nhân/tổ chức sử dụng mạng xã hội nên sử dụng họ, tên thật cá nhân; chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy;

Xem thêm: lmth.7901041-y-uhc-gnad-ig-oc-hnah-nab-auv-ioh-ax-gnam-nert-ux-gnu-cat-yuq-ob/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa ban hành có gì đáng chú ý?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools