vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp vận tải tiêm vắc xin Covid-19

2021-06-20 17:40
Nhiều địa phương đang triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, trong đó có doanh nghiệp vận tải hành khách…

Xem thêm: lmth.8571041-91-divoc-nix-cav-meit-iat-nav-peihgn-hnaod-ort-oh-hnit-ueihn/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp vận tải tiêm vắc xin Covid-19”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools