vĐồng tin tức tài chính 365

Bình Dương: Thêm 14 ca dương tính Covid-19, cấp bách mua sắm thiết bị xét nghiệm

2021-06-20 17:40
Chiều 20.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương ghi nhận thêm 14 ca dương tính trên địa bàn hầu hết là công nhân. UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế triển khai ngay việc mua sắm thiết bị, sinh phẩm để xét nghiệm...

Xem thêm: lmth.0671041-meihgn-tex-ib-teiht-mas-aum-hcab-pac-91-divoc-hnit-gnoud-ac-41-meht-gnoud-hnib/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bình Dương: Thêm 14 ca dương tính Covid-19, cấp bách mua sắm thiết bị xét nghiệm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools