vĐồng tin tức tài chính 365

Chỉ thị 15 tại TX.Trảng Bàng, Tây Ninh: Chủ quan, lơ là người đứng đầu chịu trách nhiệm

2021-06-26 11:31
TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng theo Chỉ thị số 15 của Chính phủ. Người đứng đầu lơ là, chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm.
 

Xem thêm: lmth.2954041-meihn-hcart-uihc-uad-gnud-iougn-al-ol-nauq-uhc-hnin-yat-gnab-gnartxt-iat-51-iht-ihc/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chỉ thị 15 tại TX.Trảng Bàng, Tây Ninh: Chủ quan, lơ là người đứng đầu chịu trách nhiệm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools