vĐồng tin tức tài chính 365

Quy định mới nhất về xe máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

2022-07-30 14:10

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2022 (sửa đổi Thông tư 143/2015) quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Theo đó, sửa đổi điều kiện xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại như sau:

Xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2015/BGTVT).

Theo quy định hiện hành, yêu cầu xe gắn máy đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN14:2011/BGTVT).

Ngoài nội dung được sửa đổi trên, điều kiện xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại còn bao gồm:

- Xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu là xe chưa qua sử dụng;

- Xe gắn máy phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam (trừ trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu không đăng ký, lưu hành để làm mẫu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm).

Bên cạnh đó, chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư 45/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 10-9-2022.

Xem thêm: lmth.785196tsop-iam-gnouht-hcid-cum-mahn-gnohk-uahk-pahn-yam-ex-ev-tahn-iom-hnid-yuq/nv.olp

“Quy định mới nhất về xe máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools