vĐồng tin tức tài chính 365

Bamboo Airway có Chủ tịch HĐQT mới

2023-07-11 19:26

Tái cơ cấu ban lãnh đạo, HĐQT Bamboo Airways đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways - ông Oshima Hideki, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch HĐQT – ông Doãn Hữu Đoàn, và Phó Chủ tịch HĐQT – ông Phan Đình Tuệ.

Cùng với đó, HĐQT Bamboo Airways đã thông qua quyết định bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế các thành viên từ nhiệm. Theo đó, ông Lê Thái Sâm sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Oshima Hideki giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Lê Bá Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Trọng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng kiêm đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Bamboo Airways thay thế ông Nguyễn Minh Hải đã từ nhiệm trước đó.

Tân Chủ tịch Bamboo Airways - ông Lê Thái Sâm hiện sở hữu số cổ phần tương đương trên 50% vốn điều lệ của Hãng. Việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT và Ban Tổng giám đốc Bamboo Airways là một phần trong tiến trình tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự trong công cuộc tái cơ cấu tổ chức của Bamboo Airways.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục lỗ thêm 17.619,3 tỷ đồng so với năm 2021 lỗ 2.280,8 tỷ đồng.

Trong đó, Bamboo Airways ghi nhận lỗ do tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận âm 3.209,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 4.060,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2022, doanh thu tài chính giảm 95,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.450,29 tỷ đồng, về 121,14 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 371,7%, tương ứng tăng thêm 1.107,8 tỷ đồng, lên 1.405,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 26,7 lần, tương ứng tăng thêm 12.625,4 tỷ đồng, lên 13.098,1 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xem thêm: lmth.865523tsop-iom-tqdh-hcit-uhc-oc-yawria-oobmab/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Bamboo Airway có Chủ tịch HĐQT mới”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools