vĐồng tin tức tài chính 365

Giải pháp giúp kinh tế TP HCM vượt khó

2023-07-19 03:34

Giải pháp phục hồi, theo ông Phạm Bình An, là cần thúc đẩy mạnh mẽ thực thi các gói hỗ trợ phù hợp và có tác dụng trong thực tiễn; kiến nghị thành phố cho DN tiếp tục tham gia chương trình kích cầu, có chính sách hỗ trợ DN tiếp cận thị trường mới, hỗ trợ giải quyết hàng tồn kho; tiếp tục dành vốn tín dụng cho các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý, các dự án nhà ở xã hội… Đặc biệt cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, như tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục cấp sổ đỏ cho các DN đã đủ điều kiện sử dụng đất trong KCN, để họ có thể thế chấp vay vốn sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, thành phố cần đẩy nhanh việc hoàn thuế GTGT để DN có vốn làm ăn, kiến nghị Chính phủ kéo dài chính sách giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2024.

Xem thêm: mth.22905241281703202-ohk-touv-mch-pt-et-hnik-puig-pahp-iaig/et-hnik/nv.moc.dln

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giải pháp giúp kinh tế TP HCM vượt khó”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools