vĐồng tin tức tài chính 365

Đề nghị Việt Nam - Nhật Bản phát triển các chuỗi cung ứng về năng lượng

2023-07-28 07:13

Tại buổi tiếp, ông Maeda Tadashi cho biết, Nhật Bản đã đưa ra sáng kiến "Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á" (AZEC) nhằm thúc đẩy hợp tác xây dựng cộng đồng chung châu Á về giảm phát thải carbon, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, phù hợp với thực tế ở các nước châu Á. Ông Maeda Tadashi cũng cho biết, phía Nhật Bản đã đề xuất và mong muốn phía VN sớm thành lập nhóm công tác chung triển khai thực hiện AZEC để có các hành động triển khai cụ thể.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định VN ủng hộ mọi sáng kiến về chuyển đổi năng lượng đem lại lợi ích chung toàn cầu và mỗi quốc gia. VN đang nỗ lực cùng những đối tác để nghiên cứu, triển khai các hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các sáng kiến này. Chủ tịch QH nhấn mạnh VN đánh giá cao sáng kiến AZEC của Nhật Bản và QH VN sẵn sàng cử các đại diện tham gia.

Bên cạnh đó, Chủ tịch QH cũng đề nghị VN và Nhật Bản nên có những hợp tác thực chất hơn nữa để duy trì, gây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng mang tính chiến lược, trong đó chuỗi cung ứng về năng lượng rất quan trọng. Tán thành với các đề xuất của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, ông Maeda Tadashi cho biết khi thành lập nhóm công tác chung sẽ cùng thảo luận và cụ thể hóa các vấn đề này.


Xem thêm: mth.568749200827032581-gnoul-gnan-ev-gnu-gnuc-iouhc-cac-neirt-tahp-nab-tahn-man-teiv-ihgn-ed/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đề nghị Việt Nam - Nhật Bản phát triển các chuỗi cung ứng về năng lượng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools