vĐồng tin tức tài chính 365

Dọn dẹp doanh nghiệp trá hình: Thị trường P2P chờ bứt phá

2020-07-02 09:35
Các doanh nghiệp cho vay ngang hàng (P2P) kỳ vọng, hành lang pháp lý thử nghiệm với P2P sẽ loại bỏ những doanh nghiệp trá hình và thị trường sẽ tăng trưởng bứt phá.

Xem thêm: lmth.908333-ahp-tub-ohc-p2p-gnourt-iht-hnih-art-peihgn-hnaod-ped-nod/hnihc-iat/nv.naohkgnuhchnahnnit

Comments:0 | Tags: p2p

“Dọn dẹp doanh nghiệp trá hình: Thị trường P2P chờ bứt phá”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools